Årsmøtet 2020

Årsmøtet i år blir torsdag 2. april klokken 18.00 på Klubbhuset i Ski idrettspark. Formell innkalling, samt sakspapirer kommer nærmere.

Kunne du tenke deg å bidra i styret? Ta gjerne kontakt med valgkomiteens leder, Kristian Johannessen, allerede nå på kristian.ski.il.innebandy@gmail.com.