H2: Det er bedre med en sekk i To`ern, enn to (8) i sekken!

«Nei og Nei det er så trist, Ski vi tapte nå som sist

Hvordan kunne dette gå, det ser dere i referatet nå» Karius, Baktus og Jens.

Vikingtiden må ses i lys av den sosiopolitiske situasjonen Europa var i etter Vest- Romerikets fall på 400 tallet. Og mens vi er inne på «fall» så kan vi trekke paralleller til nyere tid, da Ski H2 tok i mot Ull/ Kisa 3 på slagmarken i alliansehallen, selv om det ikke var mye «allianse» å spore denne kvelden.

Følgende skjedde mellom kl 1940- 2100. Les videre